คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
 

 


        ประกาศ  

      -  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

ข่าวสารดีดีจาก : ครูไทย.info

ภาพกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย

การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรม

โครงการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ค่ายทักษะชีวิต และเตรียมความพร้อม

ภาพกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย

ภาพกิจกรรมอบรมภาวะผู้นำสภานักเรียน

โครงการอบรมภาวะผู้นำ
สภานักเรียนโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ณ ห้องกิจจญาณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

ภาพกิจกรรม ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2560

โรงเรียนลาดยาววิทยาคมได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 4 มกราคม 2560

ภาพกิจกรรม พิธีลงนามถวายความอาลัยและแปรอักษร

ทำพิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมแรงร่วมใจกันแปรอักษร มีการทำบุญตักบาตร


ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายอรุณ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 

asean quiz

ท่องโลกสำนวน สุภาษิต
สื่อ e-learning

Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430
Email: latyaowitthayakom@hotmail.com