คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย

 

 


 

ข่าวสารดีดีจาก : ครูไทย.info

ภาพกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ปี 2557

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2557 ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ภาพกิจกรรม วันถวายราชสดุดี ปี 2557

โรงเรียนลาดยาววิทยาคมได้จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้จัดกิจกรรมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

ภาพกิจกรรม การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2557

โรงเรียนลาดยาววิทยาคมได้จัดกิจกรรม การปฐมนิเทศและ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยได้จัดกิจกรรมในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

ภาพกิจกรรม วันลอยกระทง ปี 2557

โรงเรียนลาดยาววิทยาคมได้จัดกิจกรรม "วันลอยกระทง ประจำ 2557" โดยได้จัดกิจกรรมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

ภาพกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ปี 2557

โรงเรียนลาดยาววิทยาคมได้จัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำ 2557 โดยได้จัดกิจกรรมในวันที่ 8 สิงหาคม 2557

ภาพกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยมีการจัดกิจกรรม อาทิเช่น นิทรรศการ การขับร้องเพลงฉ่อยของนักเรียน การแสดงละครไทย ฯลฯ

ภาพกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนลาดยาววิทยาคมได้จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557

ภาพกิจกรรม กีฬา "รวงข้าวเกมส์"

โรงเรียนลาดยาววิทยาคมได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ของนักเรียน "รวงข้าวเกมส์" ระหว่าง วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ภาพกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนลาดยาววิทยาคมได้ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูฯสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน

สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน ประกอบไปด้วย 7 โรงเรียนมัธยมศึกษาได้จัดแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งแข่งขันกีฬาทั้งหมด 14 ประเภท ได้จัดการแข่งขันที่สนามกีฬาโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557

ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม,ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ภาพกิจกรรมการสวดมนต์แปล

โรงเรียนลาดยาววิทยาคมได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์แปล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพการร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม ได้ร่วมกัน บริจาคโลหิตให้กับสภากา ชาดไทย บริเวณ หอประชุมอเนกประสงค์ ซึ่ง ได้บริจาค รวมทั้งสิ้น59 ยูนิต

ภาพกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนลาดยาววิทยาคมได้จัดค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน
ชั้น ม.1และ ม.4 ระหว่างวันที่ 7-8พฤษภาคม 2557
ณ หอประชุมรวมใจ

ภาพกิจกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมฯ ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนลาดยาววิทยาคมได้จัดทำโครงการประกวดสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้รับมอบ
โล่รางวัลและเกียรติบัตร ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

 
   

 

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายอรุณ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 

asean quiz

ท่องโลกสำนวน สุภาษิต

Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430
Email: latyaowitthayakom@hotmail.com