คำสั่งโรงเรียนลาดยาววิทยาคม

ที่คำสั่ง เรื่อง
219/2557 มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวร/ยาม,เวรวันหยุดฯ เดือน ก.ค.2557
236/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการ "แห่เทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา"
268/2557 มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวร/ยาม,เวรวันหยุดฯเดือน ส.ค.2557
269/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน"วันแม่แห่งชาติ"

กลับหน้าแรก