เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ปกข้อตกลง-วPA
แบบฟอร์มข้อตกลงPAครู-ชำนาญการพิเศษ-คศ3
แบบฟอร์มข้อตกลงPAครู-ชำนาญการ-คศ2
แบบฟอร์มข้อตกลงPAครู-ไม่มีวิทยฐานะ
แบบฟอร์มข้อตกลงPAครูผู้ช่วย