รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562

สรุปปีงบประมาณ-2562
เดือนกันยายน-2562
เดือนสิงหาคม-2562
เดือนกรกฎาคม-2562
เดือนมิถุนายน-2562
เดือนพฤษภาคม-2562
เดือนเมษายน-2562
เดือนมีนาคม-2562
เดือนกุมภาพันธ์-2562
เดือนมกราคม-2562
เดือนธันวาคม-2561
เดือนพฤศจิกายน-2561
เดือนตุลาคม-2561