คติพจน์ : คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร อัตลักษณ์ : ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ แต่งกายเรียบร้อย
||กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ||
|| ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ||

เอกสารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

รายงานการประชุมผู้ปกครองออนไลน์1-2564
บันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม เทอม 1 ปีการศึกษา 2564
แบบสรุปการสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนักเรียน2564
แบบบันทึกการสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนักเรียน2564
แบบฟอร์มสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน2564
รายงานการประชุมผู้ปกครอง-2563-ภาคเรียนที่-2
เอกสารติดตามนักเรียนขาดเรียน
แบบรายงานการศึกษาเด็กรายกรณี
แบบบันทึกให้คำปรึกษา-ส่งต่อ-แก้ปัญหานักเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายชัยฤทธิ์ สงฉิม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latyaowitthayakom School
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430