ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
เบอร์โทรศัพท์ 056-271397 โทรสาร 056-271430
Email latyaowitthayakom@hotmail.com
website http://www.latyao.ac.th/