รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

งบเดือนเมษายน-2562-ปีงบประมาณ 2562
งบเดือนมีนาคม-2562-ปีงบประมาณ 2562
งบเดือนกุมภาพันธ์-2562-ปีงบประมาณ 2562
งบเดือนมกราคม-2562-ปีงบประมาณ 2562
งบเดือนธันวาคม-2561-ปีงบประมาณ 2562
งบเดือนพฤศจิกายน-2561-ปีงบประมาณ 2562
งบเดือนตุลาคม-2561-ปีงบประมาณ 2562
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2561
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560