Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

::: เมนู::: .:: .:: .:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ครูวริษา ทรัพย์สำราญ ::. ::. ::.
หน้าหลัก
แผนการสอน
ใบความรู้
ใบงาน
ผลงานนักเรียน
แบบทดสอบ

 

ใบความรู้

รายวิชาโปรแกรมกราฟิก
  1 การตัดภาพด้วยเคื่องมือ magic wand tool
  2 การตัดภาพด้วยเคื่องมือ Polygonal Lasso Tool
  3 การใส่ภาพในรูปทรง
  4 การจัดการตัวอักษร
  5 ออกแบบโลโก้
  6 การทำ effect หลอดไฟนีออน
  7 สร้างเฟรมภาพถ่ายหลายๆ ภาพในภาพเดียว
  8 ใส่ภาพตัวอักษรและขอบแพทเทีร์น
  9 การปรับภาพถ่ายให้เป็นจุดๆ
  10 การสร้างเงาให้กับรูปภาพ
รายวิชาการออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น
  1 การสร้าง folder เก็บงาน
  2 ขั้นตอนการลงโปรแกรม flash intro
  3 ขั้นตอนการสร้าง Banner ด้วยโปรแกรม Photoshop CS6
  4 การใช้งาน flash intro
  5 เรียนรู้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4
  6 ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4
  7 การแทรก banner
  8.ใส่สีให้กับตาราง
  9 การสร้างเมนู
  10 ใส่ icon
  11 การสร้าง link ภายในเว็บเพจ
  12 การสร้าง link ภายนนอกเว็บเพจ
  13 วิธีการค่าใน Page Properties
  14 การsave as หน้าเว็บเพจ
  15 การโหลอดไฟล์ VDO
  16 การแทรก ไฟล์ VDO
  17 การแทรกเนื้อหา
  18 วิธีการใส่ code นาฬิกา html
     

  e-mail :: warisa6@hotmail.com